ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. ลพบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. สระแก้ว เขต 2 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชานิเวศน์ สพป. กรุงเทพมหานคร 92.50 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.50 ทอง 4  
7 โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. นครปฐม เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ สพป. ราชบุรี เขต 1 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) สพป. สระบุรี เขต 1 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 2 77.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป. เพชรบุรี เขต 2 77.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 77.50 เงิน 19  
22 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา สพป. อ่างทอง 77.50 เงิน 19  
23 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.50 เงิน 19  
24 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.50 เงิน 19  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 77.50 เงิน 19  
26 โรงเรียนบ้านประจำไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 74.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนประชารังสรรค์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดเขาน้อย สพป. ระยอง เขต 2 73.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 71.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.50 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง สพป. จันทบุรี เขต 2 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 70 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดช้างข้าม สพป. จันทบุรี เขต 1 70 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 70 เงิน 31  
35 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 70 เงิน 31  
36 โรงเรียนวัดสะพานคง สพป. ลพบุรี เขต 1 70 เงิน 31  
37 โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ สพป. ชลบุรี เขต 2 70 เงิน 31  
38 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 31  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 31  
40 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ สพป. นนทบุรี เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจม) สพป. นครนายก 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนวัดหนองสระ สพป. อุทัยธานี เขต 1 63 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ สพป. สิงห์บุรี 61.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดกำมะเชียร สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 60 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน