ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคศุภราช สพป. อ่างทอง 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศิลามูล สพป. นครปฐม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป. ระยอง เขต 2 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 88.50 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป. สระบุรี เขต 2 88.50 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านวังแขม สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 สพป. ตราด 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 84.50 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป. ปทุมธานี เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองตาคง สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดจำปี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76.50 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านคลองหวาย สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ สพป. จันทบุรี เขต 1 73.50 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) สพป. ลพบุรี เขต 1 73.50 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 73.50 เงิน 21  
25 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.50 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านท่ามะริด สพป. เพชรบุรี เขต 2 72.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 72.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดคู้สลอด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดไทร สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 66 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวัดเขาไผ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 66 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจม) สพป. นครนายก 65.50 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดวังเย็น สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง สพป. ระยอง เขต 1 64.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง สพป. สระบุรี เขต 1 64 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 63 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร 60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฏร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 60 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน