ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าแคลง สพป. จันทบุรี เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว สพป. ราชบุรี เขต 1 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 84.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 84.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 84.40 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนรอซีดี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดไก่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านยายจั่น สพป. ระยอง เขต 1 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดพุทธิสาร สพป. สระแก้ว เขต 2 83.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ระยอง เขต 2 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดห้วยยาง สพป. ชลบุรี เขต 2 82.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 81.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร สพป. นนทบุรี เขต 2 81.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ สพป. สระบุรี เขต 1 80.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 79.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง สพป. สิงห์บุรี 79.40 เงิน 26  
29 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 79.40 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 79.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 78.60 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านท่าระพา สพป. สระแก้ว เขต 1 78.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 77.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 77.40 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดจันทาราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.40 เงิน 36  
39 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว สพป. นครปฐม เขต 2 76.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 75.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 74.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.60 เงิน 45  
46 โรงเรียนสันติภาพ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.60 เงิน 45  
47 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 74.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดดาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 72.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน