ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางปรง สพป. ตราด 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไร่ป้า สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดหนองแก สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง สพป. สิงห์บุรี 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดยาง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดกระแส สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. อ่างทอง 70 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น สพป. ลพบุรี เขต 1 67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 62.50 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 58 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 56 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 43 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 40 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน