ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 89.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. สิงห์บุรี 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 87.17 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 2 86.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. ลพบุรี เขต 1 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86.13 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 85.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.13 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.47 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป. นครปฐม เขต 1 81.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป. อ่างทอง 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.43 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 80.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 80.17 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. ชลบุรี เขต 2 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 79.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหันทราย สพป. สระแก้ว เขต 2 79.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านวังลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 75.17 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75.17 เงิน 37  
39 โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 74.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดพังตรุ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 72.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) สพป. ระยอง เขต 1 68.83 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร 68.67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 67.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.67 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 61 ทองแดง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน