ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. กรุงเทพมหานคร 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระปรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สพป. จันทบุรี เขต 1 85.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 84.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.75 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก สพป. สระแก้ว เขต 2 84.50 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 83.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 81.75 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.50 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.25 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 80.75 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหนองรี สพป. นครนายก 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.75 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.75 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 76.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านทัพพระยา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 67.75 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน