ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 89.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สมุทรสาคร 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 88.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 87.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 87.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 87.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 87.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 86.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 86.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 86 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สพป. นนทบุรี เขต 2 86 ทอง 28  
31 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 84.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านพุองกะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 84.20 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 84 ทอง 37  
38 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 83.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 83.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม สพป. ราชบุรี เขต 2 83.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก สพป. นครปฐม เขต 1 82.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) สพป. สระบุรี เขต 1 82.80 ทอง 43  
45 โรงเรียนวัดสี่ร้อย สพป. อ่างทอง 82.80 ทอง 43  
46 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 81.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สพป. ระยอง เขต 2 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 80.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนคอตัน สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน