ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระบุรี เขต 2 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ สพป. ราชบุรี เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน