ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยปราบ สพป. ระยอง เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าลาว(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 79.67 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.67 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 78.67 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 78.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป. สระบุรี เขต 2 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 77.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย สพป. ระยอง เขต 2 77 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 14  
17 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบางไทร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 76.67 เงิน 17  
20 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 76.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาเขาช่องแคบ) สพป. สระแก้ว เขต 1 76.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.33 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดบางปรือ สพป. ตราด 76.33 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 24  
26 โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 76 เงิน 24  
27 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 76 เงิน 24  
28 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 24  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76 เงิน 24  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 2 75.67 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75.67 เงิน 30  
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.67 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 75.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.33 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 75 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดทองเลื่อน สพป. อ่างทอง 75 เงิน 36  
39 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร(สาตรราษฎร์บำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 1 75 เงิน 36  
40 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 75 เงิน 36  
41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก สพป. ปทุมธานี เขต 1 75 เงิน 36  
42 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 73.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 73.67 เงิน 44  
46 โรงเรียนวัดคลองเขื่อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73.67 เงิน 44  
47 โรงเรียนวัดหนองอ้อ สพป. ราชบุรี เขต 2 73.67 เงิน 44  
48 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 73.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71.67 เงิน 49  
50 โรงเรียนวัดบางปูน สพป. สิงห์บุรี 71.67 เงิน 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน