ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองคาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทับกระดาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สพป. จันทบุรี เขต 1 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย สพป. ราชบุรี เขต 2 87.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดวังพระนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 86.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 86.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย สพป. จันทบุรี เขต 2 86 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดหนองพะวา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 85.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. สระแก้ว เขต 2 85.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85.40 ทอง 28  
31 โรงเรียนวัดศรีวิชัย สพป. ชัยนาท 85.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 84.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 84.75 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าโล้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.60 ทอง 37  
40 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 84.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 84.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.20 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 83.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 46  
47 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 82.75 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน