ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสามเอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 90.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 89.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 89.15 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ สพป. ราชบุรี เขต 2 88.38 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ระยอง เขต 2 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 87.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 86.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ) สพป. กาญจนบุรี เขต 3 86.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดทิพพาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 84.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป. นครนายก 84.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดงกะเชา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 82.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดพืชนิมิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 82.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดลาดระโหง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 80.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน สพป. เพชรบุรี เขต 2 - -  
31 โรงเรียนบ้านลาดวิถี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน