ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย สพป. นนทบุรี เขต 2 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าแย้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 83.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. ชลบุรี เขต 1 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนมิตรภาพ 20 สพป. จันทบุรี เขต 2 82.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว สพป. อุทัยธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 82 ทอง 11  
15 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สระแก้ว เขต 2 81.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง สพป. ชลบุรี เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 80.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 80.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านพุพลู สพป. เพชรบุรี เขต 1 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.80 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดท้ายหาด สพป. สมุทรสงคราม 78.80 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านท่าแยก สพป. สระแก้ว เขต 1 78.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเขาขวาง สพป. ลพบุรี เขต 2 78.25 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด(จันทร์จำนง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 77.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 77.80 เงิน 32  
34 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 77.80 เงิน 32  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดกำมะเชียร สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.60 เงิน 35  
37 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 77.60 เงิน 35  
38 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 77.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 76.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.20 เงิน 42  
44 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 76 เงิน 44  
46 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.25 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สพป. ลพบุรี เขต 1 74.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 74.40 เงิน 48  
49 โรงเรียนวัดบ้านแก สพป. อ่างทอง 73.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านกระเดียง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 72.80 เงิน 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน