ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 2 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช้างทูน สพป. ตราด 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 90.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 90.40 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) สพป. สระบุรี เขต 1 89.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านประตง สพป. จันทบุรี เขต 2 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 85.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 85.60 ทอง 13  
15 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 84.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. สระบุรี เขต 2 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ลพบุรี เขต 1 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง สพป. นครปฐม เขต 2 83.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.40 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 83.40 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 83.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สระแก้ว เขต 2 83.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 83.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.20 ทอง 26  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 82.80 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.75 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยกบ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.50 ทอง 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 82.40 ทอง 39  
41 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.40 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.33 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82.33 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลอง สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 82.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.20 ทอง 44  
47 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82.20 ทอง 44  
48 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 81.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 81.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านบางเบิด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.20 ทอง 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน