ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ สพป. ชลบุรี เขต 1 80.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 75.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 73.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 71.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 71.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 60.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 1 60.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 57.80 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 56.40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 54.80 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 53.80 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 52.20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 51.80 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 49.60 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 48 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป. ราชบุรี เขต 2 47.40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 43.40 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 43.20 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 42.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 38.40 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 38 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 37.20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 37 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 36.60 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนมารดานฤมล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 35.60 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 33.60 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดลิรัญดอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 33.40 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป. กาญจนบุรี เขต 2 32.60 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. จันทบุรี เขต 2 32.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 29.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 27.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 26 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 25.20 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 24 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านพุเข็ม สพป. เพชรบุรี เขต 2 23.20 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 22.80 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 22.20 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 21.40 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 19.40 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน