ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม สพป. กรุงเทพมหานคร 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส สพป. อุทัยธานี เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดไชยภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) สพป. ราชบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. อุทัยธานี เขต 2 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 64 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) สพป. ระยอง เขต 1 62 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนวัดห้วยสะพาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 19 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 18 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดเทพราช สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 18 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 1 18 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 18 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 17 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 16 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 15 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 14 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 14 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 13 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 13 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 12 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 11 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 10 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 10 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนวัดหนองทราย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 10 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง สพป. สิงห์บุรี 9 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองเขิน สพป. ชลบุรี เขต 1 9 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 8 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนอานันท์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 8 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 6 เข้าร่วม 45  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน