ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวซาวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย สพป. สระบุรี เขต 1 80.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่ 100 สพป. ตราด 80.67 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 79.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 78.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 76.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 74.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง สพป. ระยอง เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดบัลลังก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 64.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดปุรณาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร 63.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดจักรสีห์ สพป. สิงห์บุรี 62.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา สพป. นนทบุรี เขต 1 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 60.67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 60.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหินแด้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 60 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 55 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 54.67 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน