ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางกะปิ สพป. กรุงเทพมหานคร 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) สพป. ตราด 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง สพป. ราชบุรี เขต 2 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 95 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 95 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 94.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 94.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 93.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดโคกใหญ่ สพป. สระบุรี เขต 1 93 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 90.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 89.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดตะลุง สพป. ลพบุรี เขต 1 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ สพป. เพชรบุรี เขต 1 88.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดปทุมสราวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 87.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดปลดสัตว์( เรือไทยสงเคราะห์ ๒ ) สพป. อ่างทอง 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป. สระบุรี เขต 2 86.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 84.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 84.67 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร สพป. ราชบุรี เขต 1 82.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านทับลาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน