ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร 89.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 88.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 86.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางพูดใน(นนทวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเกตุประภา สพป. ปทุมธานี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 80.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลวกแดง สพป. ระยอง เขต 1 79.30 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78.10 เงิน 15  
16 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 76.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.10 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดทุ่งสบก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75.30 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 74.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.30 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 74.30 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 73.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73.30 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู สพป. สิงห์บุรี 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. เพชรบุรี เขต 1 71.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 71.50 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดเขาไผ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 71.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 70.70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.30 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านนาสวน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69.10 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 68.50 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 1 68.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดหนองตาตน สพป. ชัยนาท 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 66.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 66.30 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดบางเดื่อ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 64.90 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป. สระบุรี เขต 2 64.70 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 64.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 63.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 63.70 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดวังจิก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 63.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 63.10 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดเทียนถวาย สพป. ปทุมธานี เขต 1 62.30 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.30 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน