ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินม่วง สพป. ราชบุรี เขต 2 81.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนธารเกษม สพป. สระบุรี เขต 1 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 78.50 เงิน 8  
9 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 77.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 77.50 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดน้อย สพป. อ่างทอง 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) สพป. นครปฐม เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก "เพ็ญชาติอุปถัมภ์" สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ สพป. อุทัยธานี เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดทับไทร สพป. จันทบุรี เขต 2 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านพุน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 71.50 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.50 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ(บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 1 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. นครนายก 70.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 69.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สพป. ชัยนาท 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 68.50 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนคลองเกลือ สพป. นนทบุรี เขต 2 67.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ราชบุรี เขต 1 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สพป. ปทุมธานี เขต 1 62.50 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพป. ชลบุรี เขต 2 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สพป. ระยอง เขต 2 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ สพป. ตราด 60.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเจริญดีวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 56.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 56 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดวังกุ่ม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 55.50 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 54.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(กัลยาพิริยะประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 54 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสงคราม 53.50 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 43.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 43.50 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 43 เข้าร่วม 50  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน