ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังผาตาด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น สพป. สระแก้ว เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ราชบุรี เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคลองฝรั่งฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังนกไข่ สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง 7  
9 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดหนองคัน สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดไทยาวาส สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๑ สพป. ระยอง เขต 1 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ สพป. สระแก้ว เขต 1 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91 ทอง 13  
18 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 91 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง 13  
21 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 91 ทอง 13  
22 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 91 ทอง 13  
23 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง 13  
24 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง 13  
25 โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. ชัยนาท 91 ทอง 13  
26 โรงเรียนวัดบ้านหลวง สพป. นครปฐม เขต 1 91 ทอง 13  
27 โรงเรียนวัดเขาตะเครา สพป. เพชรบุรี เขต 1 91 ทอง 13  
28 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 91 ทอง 13  
29 โรงเรียนวัดโสภา สพป. สิงห์บุรี 91 ทอง 13  
30 โรงเรียนวันครู 2502 สพป. ปทุมธานี เขต 1 91 ทอง 13  
31 โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91 ทอง 13  
32 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 13  
33 โรงเรียนบางแม่หม้าย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 90 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง 33  
35 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 90 ทอง 33  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 90 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 89 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 37  
40 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 89 ทอง 37  
41 โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ สพป. สระบุรี เขต 1 89 ทอง 37  
42 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 89 ทอง 37  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 37  
44 โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 สพป. จันทบุรี เขต 2 89 ทอง 37  
45 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 88 ทอง 45  
46 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 ทอง 45  
47 โรงเรียนวัดดงแขวน สพป. อุทัยธานี เขต 1 87 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง 47  
49 โรงเรียนวัดหนองสังข์ สพป. ชลบุรี เขต 2 87 ทอง 47  
50 โรงเรียนวัดแก่นจันทน์(จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 87 ทอง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน