ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน