ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 56 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 52 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน