ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน