ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 3 73.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 70.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 68.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 66.25 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 50.75 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต 3 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 44 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 44 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 43 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 42 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 42 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 42 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 40 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 40 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 40 เข้าร่วม 19  
22 โรงเรียนเมืองพัทยา 4 สพป. ชลบุรี เขต 3 40 เข้าร่วม 19  
23 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 39 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 39 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 38 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 37 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 35 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 30 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน