ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 80.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 71.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 62.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 60.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 60.50 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 50.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 35 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 34.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 33.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 32.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 32.50 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 31 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 30.50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 29 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 28 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 23 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 22 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน