ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้าน กม.ห้า สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 62 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน