ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 828
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน