ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินวง สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านระเวิง สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 58 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 57 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 55 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 54 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 53 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต 3 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเกาะสีชัง สพป. ชลบุรี เขต 3 48 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต 3 46 เข้าร่วม 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน