ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 82.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 73.67 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน