ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านรถไฟ สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านมาบประชัน สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนเลิศปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังค้อ สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านหินวง สพป. ชลบุรี เขต 3 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน