ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนดวงมณี สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวายุภักษ์นารา สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง) สพป. ชลบุรี เขต 3 62.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน