ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 76.01 เงิน 4  
5 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 75.99 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 75.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน