ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน