ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต 3 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 82.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ สพป. ชลบุรี เขต 3 82.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน