ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนเกล็ดแก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
14 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 10  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านหินวง สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้าน กม.ห้า สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน