ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 91.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 81.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 75.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 74.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 74.33 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 73.66 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 68.66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน