ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสุวิช สพป. ชลบุรี เขต 3 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต 3 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 83.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน