ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน