ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทางตรง สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
12 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
13 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
14 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
15 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
16 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 สพป. ชลบุรี เขต 3 70 เงิน 8  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 17  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน