ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้างบางเสร่ สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 63.66 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน