ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุฬเทพ สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน