ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินตอง สพป. ชลบุรี เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขลอด สพป. ชลบุรี เขต 3 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต 3 80.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 77.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป. ชลบุรี เขต 3 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า สพป. ชลบุรี เขต 3 75.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเขาหิน สพป. ชลบุรี เขต 3 74.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 73.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 72.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 71 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน