ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูไทร สพป. ชลบุรี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชากนอก สพป. ชลบุรี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สพป. ชลบุรี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชากยายจีน สพป. ชลบุรี เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุญจิตวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเขาฉลาก สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโค้งดารา สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองขาม สพป. ชลบุรี เขต 3 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนจุกเสม็ด สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านสันติคาม สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน