ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 สพป. ชลบุรี เขต 3 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง สพป. ชลบุรี เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต 3 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองคล้า สพป. ชลบุรี เขต 3 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน