ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมโนรม สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. ชลบุรี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหุบบอน สพป. ชลบุรี เขต 3 72.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด สพป. ชลบุรี เขต 3 67.20 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 63.60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป. ชลบุรี เขต 3 61.20 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน