ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3
ระหว่าง วันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง สพป. ชลบุรี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน