ประกาศ สเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 18:59 น.