ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด กลุ่มแข่งขัน คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวหิน สพม. ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1 82.75 ทอง ชนะเลิศ  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน