ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. ปทุมธานี 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนไทรน้อย สพม. นนทบุรี 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. พระนครศรีอยุธยา 84.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. นครปฐม 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 81.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. ประจวบคีรีขันธ์ 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. นนทบุรี 80 ทอง 15  
18 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. ราชบุรี 80 ทอง 15  
19 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. นครปฐม 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 77.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. ชลบุรี ระยอง 73.66 เงิน 22  
23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 73.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 70.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สุพรรณบุรี 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. จันทบุรี ตราด 65.66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 64.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. สระแก้ว 64.33 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 63.66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนองครักษ์ สพม. ปราจีนบุรี นครนายก 62.66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 62.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 61.66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. ลพบุรี 60.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี 60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. สระแก้ว - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน