ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 มกราคม พ.ศ.2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 098
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สุพรรณบุรี 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. จันทบุรี ตราด 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. สมุทรปราการ 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. พระนครศรีอยุธยา 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. ชลบุรี ระยอง 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. ชลบุรี ระยอง 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. ปทุมธานี 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. ราชบุรี 83.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. ปทุมธานี 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. จันทบุรี ตราด 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. กาญจนบุรี 81.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. ฉะเชิงเทรา 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. ลพบุรี 80.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. นนทบุรี 80.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. นครปฐม 80.67 ทอง 17  
20 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. สมุทรปราการ 80.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เพชรบุรี 76.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพม. สุพรรณบุรี 76.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. ชลบุรี ระยอง 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนราชินีมูลนิธิ สพม. ฉะเชิงเทรา 74.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 73.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เพชรบุรี 72.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบางละมุง สพม. ชลบุรี ระยอง 70.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 68.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสระแก้ว สพม. สระแก้ว 62.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. ราชบุรี 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 54.33 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. กาญจนบุรี 54 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2 52 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. สระบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน